در بسیاری از بیماران با شروع درمان در سنین ۸تا ۱۰ سالگی میتوان از بسیاری از مشکلات اساسی صورت و دندانها در سنین بالاتر پیشگیری نمود. به تاخیر انداختن درمان تا تکمیل رویش دندانهای دائمی، بسیاری از پتانسیل های موجود جهت درمان ایده آل را از بین میبرد. در بیمار فوق با شروع درمان در سن مناسب، مشکلات موجود از قبیل تنگی فک بالا، عقب ماندگی فک بالا و عدم همپوشانی دندانهای قدامی به نحو مطلوب و بدون نیاز به کشیدن دندانهای دائمی درمان گردیده است .