زعفرانیه، خ مقدس اردبیلی

پلاک ۹۸، طبقه۳، واحد ۳۰۱

بخش ارتودنسی:  ۰۲۱۲۶۲۰۴۳۰۴
بخش اطفال :  ۰۲۱۲۶۲۰۳۶۰۱

روزهای زوج : ۱۴:۰۰ - ۱۸:۰۰

ارتباط مستمر از طریق سایت

☰ منو

نمونه۵

در این بیمار شاهد کوچکی و عقب ماندگی فک پایین همراه با همپوشانی شدید دندانهای بالا و پایین هستیم که توسط ترکیبی از دستگاههای هدایت رشد و ارتودنسی بدون کشیدن دندانهای دائمی به نحو مطلوب درمان گردیده است. Non extraction treatment of skeletal class II and sever deep bite with functional therapy قبلی بعدی

نمونه۴

در این بیمار شاهد نهفتگی شدید دندان نیش به سمت کام همراه با کمبود فضا و انحراف شدید خط وسط دندانها میباشیم که به نحو مطلوب و بدون کشیدن دندانهای دائمی درمان گردیده است . Severe palatal impaction of maxillary canine with severe midline deviation that was treated without extraction of permanent teeth. قبلی بعدی

نمونه۳

در این بیمار شاهد نهفتگی شدید دندان نیش به سمت کام همراه با کمبود فضا و انحراف شدید خط وسط دندانها میباشیم که به نحو مطلوب و بدون کشیدن دندانهای دائمی درمان گردیده است . Severe palatal impaction of maxillary canine with severe midline deviation that was treated without extraction of permanent teeth. قبلی بعدی

نمونه۱

درمان بی نظمی شدید دندانها و انحراف شدید خط وسط بدون کشیدن دندانهای دائمی به منظور جلوگیری از کاهش برجستگی لبها ، اصلاح زاویه بین لب وبینی و حفظ ساپورت لب. Non extraction treatment of sever crowding and sever midline deviation in order to prevent profile flattening and decreasing nasolabial angle.   قبلی بعدی