زعفرانیه، خ مقدس اردبیلی

پلاک ۹۸، طبقه۳، واحد ۳۰۱

بخش ارتودنسی:  ۰۲۱۲۶۲۰۴۳۰۴
بخش اطفال :  ۰۲۱۲۶۲۰۳۶۰۱

روزهای زوج : ۱۴:۰۰ - ۱۸:۰۰

ارتباط مستمر از طریق سایت

نمونه۳

در این بیمار شاهد نهفتگی شدید دندان نیش به سمت کام همراه با کمبود فضا و انحراف شدید خط وسط دندانها میباشیم که به نحو مطلوب و بدون کشیدن دندانهای دائمی درمان گردیده است .

Severe palatal impaction of maxillary canine with severe midline deviation that was treated without extraction of permanent teeth.