زعفرانیه، خ مقدس اردبیلی

پلاک ۹۸، طبقه۳، واحد ۳۰۱

بخش ارتودنسی:  ۰۲۱۲۶۲۰۴۳۰۴
بخش اطفال :  ۰۲۱۲۶۲۰۳۶۰۱

روزهای زوج : ۱۴:۰۰ - ۱۸:۰۰

ارتباط مستمر از طریق سایت

نمونه۵

در این بیمار شاهد کوچکی و عقب ماندگی فک پایین همراه با همپوشانی شدید دندانهای بالا و پایین هستیم که توسط ترکیبی از دستگاههای هدایت رشد و ارتودنسی بدون کشیدن دندانهای دائمی به نحو مطلوب درمان گردیده است. Non extraction treatment of skeletal class II and sever deep bite with functional therapy