ارتودنسی و نخ دندان

ارتودنسی و نخ دندان

f1.jpg

  • حداقل یکبار در روز نخ دندان بکشید.
  • نخ را از داخل هدایت کننده نخ دندان رد کنید.
  • نخ و هدایت کننده نخ دندان را ازبین سیم ودندانهارد کنید.
  • سپس هدایت کننده نخ دندان را بیرون بیاورید. بین هردو دندان، نخ را به سمت لثه برده هر دوسطح را نخ بکشید.
  • بعد از آن دهان را با آب بشوئید تا ذرات باقیمانده که توسط نخ کشیدن شل شده، تمیز شود.

f2.jpg

 

  • حداقل سه بار در هفته از دهانشویه یا ژل فلورایداستفاده کنید .
  • با کمک مسواک بین دندانی و واترپیک یا واتر جت(دستگاهی کوچک است که با نیروی برق، آب را با فشار از انتهای لوله باریکی که آن را مقابل دندان نگاه می‌دارند خارج می‌کند و تا حدی باعث پاک کردن دندان‌ها می‌شود) نیز می توان کناره های جانبی براکتها را به خوبی تمیز نمود.