مشکلات ارتودنسی

مشکلات ارتودنسی

بسیاری از مشکلاتی که در ارتودنسی دیده می شوند از روابط نادرست یا نامتناسب فک ها با یکدیگر به وجود می آیند. مثلاً فک بالا، کوچک تر از فک پائین و یا فک پائین، کوچک تر از فک بالا می باشد.

ABNORMAL.jpg

موارد دیگر:

  • اوربایت
  • کمبود یا اضافی بودن دندانها
  • دندانهای نهفته
  • دندانهای شیری که نیافتاده اند.
  • چانه عقب تر از حد طبیعی
  • مشکلات مفصل فک و مشکلات عضلانی
  • دیده شدن لثه ها حین لبخند