بهترین زمان درمان ارتودنسی

بهترین زمان درمان ارتودنسی

 ERUPTION.jpg  

 تا سن هفت سالگی تعداد کافی دندان دائمی در داخل دهان رویش یافته است تا ارتودنتیست بتواند مشکلات موجود یا آنچه در آینده ممکن است اتفاق بیفتد را تشخیص دهد. اولین آسیاب دائمی و دندانهای قدامی معمولاً تا این سن رویش پیدا کرده اند و مشکلات شلوغی دندانها، میزان هم پوشانی دندانها و بیرون زدگی آنها کاملاً قابل تشخیص است. هرگونه عادت دهانی مضر از قبیل مکیدن انگشت و غیره نیز قابل ارزیابی است.

اولین معاینه در سن هفت سالگی انجام می‌گیرد و ارتودنتیست تشخیص می دهد که آیا لازم است درمان آغاز شود یا بعدا انجام گیرد. بعضی ازمواردی که نیاز به درمان سریع ارتودنسی دارد, عبارتند از:

  • مشکلات جویدن.
  • تنفس دهانی.
  • مکیدن انگشت.
  • زود یا دیر از دست دادن دندانهای شیری.
  • دندانها یا فک با اندازه غیر طبیعی.
  • گاز گرفته شدن گونه یا لب توسط دندانها.
  • دندانهایی که درست جفت نمی شوند یا اصلاً به هم نمی رسند.
  • دندانهای شلوغ، نابجا یا دندانی که بین دو دندان دیگر گیر افتاده و نمیتواند رویش پیدا کند.